Dny plné her v mateřské škole


U nás ve školce se stále něco děje. A bylo tomu tak i v týdnu od 7. do 18. listopadu, kdy jsme vyhlásili DNY PLNÉ HER A SEZNAMOVÁNÍ DĚTÍ Z CELÉ ŠKOLKY.
Cílem těchto dnů bylo seznámit se vhodnou formou práce s celým kolektivem naší školky, poznat se s ostatními kamarády a ukázat, co se jednotlivé třídy po tak krátké době naučily. Děti přecházely mezi třídami a společně s učitelkami si zazpívaly písničky, zahrály divadélko, zatančily taneček, řekly básničky a zacvičily si. Jednu z aktivit se naučily společně. Seznámily se s ostatními pedagogy ve školce. Učily se cítit bezpečně všude, kde se mohou s ostatními setkávat. Na závěr návštěvy si předaly dáreček v podobě obrázku, který symbolizuje jejich třídu.
Dětem se aktivity líbily a odcházely většinou s úsměvem a příslibem, že se někdy zase určitě sejdou. A tak Žabky, Myšky, Motýlci, Berušky a Broučci prožili veselé dny v naší sluníčkové školce.

                                                                                                                                                                                 Z. Č., A. M.