Divadélko pro školy


Ve čtvrtek 7. června 2018 přijelo žáky navštívit oblíbené Divadélko pro školy z Hradce Králové. Dva herci - Vít Troníček a Michal Moravec postupně odehráli v aule budovy Nova čtyři představení, při kterých se bavili všichni žáci školy. Mladší žáci (přípravný ročník, 1. až 4. třídy) shlédli představení Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná. V úvodu se seznámili s postavou antického mudrce Ezopa, který pak s pomocí loutek odlehčenou humornou formou vyprávěl své příběhy. Ezop často komunikoval s diváky, nechybělo ani typické ponaučení na závěr každé bajky. Např. v příběhu O chytré lišce, která  ukradne vráně sýr, žákům ukázal, že nemají být hloupí a nechat se napálit těmi, kteří jim přehnaně lichotí. Ve slavném závodu zajíce a želvy žáci zjistili, že úsilí často předčí schopnosti. Poslední bajkou byl příběh O pyšném orlu, kterého potrestal malý chrobák, neboť vytahovat se na menšího se může vymstít. Velmi povedené představení bylo doplněno několika písničkami s doprovodem kytary.

Mgr. Jana Soorová

Další dvě představení shlédli žáci 5. - 9. tříd, představení s názvem Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury bylo věnováno úryvkům čtyř uváděných her, interpretovaných s důrazem na zachování typických prvků španělského dramatu a komedie, doplněné odborným výkladem o autorech či historických souvislostech. Žáci se formou volných moderátorských vstupů seznámili s dílem předních španělských dramatiků - Lope de Vegy, Tirso de Molina, Pedra Calderóna de la Barci a nejznámějším dílem zlatého věku a literatury Španělska vůbec, satirickým románem Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha od spisovatele a dramatika Miguela de Cervantes y Saavedry a s jejich přínosem pro světové divadlo. Každé představení zábavnou formou zaměřenou na komunikaci herců s diváky je formou, která doplňuje výuku světové literatury přitažlivou a netradiční formou.

M. Š.