Dětský den na Bílé škole


Ve středu 1. června 2011 si žáci obou devátých tříd připravili pro děti na Bílé škole dětský den. Připravili 10 disciplín, za jejichž splnění dostaly děti sladkou odměnu. Vzhledem k nepříznivému počasí děti soutěžily a plnily úkoly v budově Bílé školy. Po splnění všech disciplín chodily děti postupně do tělocvičny, kde na ně čekal pan Bříško se svými písničkami. Děti si celý den pořádně užily. 
Deváťáci si zaslouží velkou pochvalu
, úkoly měli dobře připravené a hezky se k dětem chovali. Pan Bříško a jeho zpěvačka závěrem diskotéky dostali jako poděkování za své hraní a zpívání šlehačkový dort.


Mgr. Jana Soorová