Den Země ve 4. B


V pátek 22. dubna 2016 si děti ze 4. B připoměly tradici Dne Země. Nejprve přemýšlely o tom, jak člověk působí na krajinu. Potom si zhodnotily, které lidské aktivity jsou pro přírodu pozitivní, a které jsou negativní. Vyzkoušely si formou pokusu, jak působí na rostliny kyselý déšt, a co se stane s barvou vylitou do půdy či vody. Aby si každý uvědomil, že může pro přírodu něco udělat, vyhlásili si týden pro záchranu Země. Své aktivity budou žáci v průběhu týdne zaznamenávat do pracovního listu. V rámci výtvarné výchovy se vydali do lesa, aby tam ve skupinách zkusili změnit kus vybrané krajiny. Mohli použít jakýko-li dostupný materiál. Žáci se dali do práce s velkým nasazením a projevili svou tvořivost a fantazii. Vznikla tak netradiční přírodní výtvarná díla, viz fotografie níže.  

1. SKUPINA


2. SKUPINA


3. SKUPINA

4. SKUPINA


Mgr. Jana Soorová