Den talentů a výstava na bílé škole


Ve čtvrtek 25. června 2010 ožila škola tvůrčími dílnami „Dne talentů“. Tento netradiční způsob výuky si  již druhý rok prožili žáci od 6. do 9. tříd. V tvůrčích dílnách se pod vedením učitelů a externích pracovníků školy věnují činnostem, které rozvíjejí jejich talent a záliby. Názvy jednotlivých dílen vypovídají o činnostech, které v jednotlivých dílnách probíhají – dílna vitráží, grafiky, kulinářská, návrhářská, vizážistů, hudební, novinářská, literární, ale také zumba, sportovní nebo technická dílna. Žáci si v jejich rámci mohou vyzkoušet nové činnosti a mnohdy si odnesou také pěkné výrobky, všem se práce v takovýchto dílnách líbí.

Stejný den si „Bílou školu“ mohli prohlédnout rodiče se svými dětmi. Chodby i třídy školy  byly vyzdobeny obrázky, modely a fotografiemi, které vznikaly v rámci celoročního projektu „Máme rádi zvířata“. Se svými výtvory se představily také děti z keramického a výtvarného kroužku, které pracují na naší škole. Díky výborné pedagogické práci učitelek 1. stupně je na první pohled patrné, že se benešovská základní škola profiluje jako škola zaměřená na výtvarné umění.
 
                                                                                                                                                                                                    Mgr. Mirka Šmídová