Den otevřených dveří

v městské kotelně v Benešově nad Ploučnicí

Děti a žáci naší školy měli možnost ve čtvrtek 13. června 2019 navštívit v rámci Dne otevřených dveří nově instalovanou kogenerační jednotku v kotelně na benešovském sídlišti. Dozvěděli se o fungování místní teplárny, o výrobě a rozvodu tepla, o výhodách a nevýhodách tohoto zdroje a mnoho dalšího. Vše bylo přizpůsobeno věku návštěvníků. Načerpané informace využijí žáci např. v hodinách fyziky, ale i v běžném životě. Na závěr žáci soutěžili o zajímavé ceny od společnosti E.ON, která je investorem a provozovatelem zdroje.

A. Matajová, M. Lanč