Den dětí ve škole


Úterý 30. května 2016 bylo pro děti prvního stupně svátečním dnem. Svůj svátek Den dětí oslavily soutěžemi a úkoly, které si pro ně připravili žáci ze 7. A pod vedením jejich třídní učitelky Mgr. Šárky Leknerové. Děti chytaly rybičky, skákaly v pytli, chodily na chůdách či hádaly předměty se zavázanýma očima. Celkově si mohly vyzkoušet 12 disciplin a jeden bonusový úkol, který byl najít si svou paní učitelku (nakreslenou). Na závěr se děti přemístily z prostor před Bílou školou a parku na parkoviště, kde na ně čekal pan Bříško se svojí hudební produkcí. Oslava dětského dne se vydařila a děti si ji pořádně užily.
 
Děkujeme žákům 7. A a jejich třídní učitelce za pěkné a vtipné úkoly či soutěže. Panu Bříškovi děkujeme za hudební produkci.

Mgr. Jana Soorová