Den dětí v mateřské škole


1. června připravili šesťáci ze základní školy (tř. uč. H. Franclová)  den dětí pro své mladší kamarády v MŠ. Jednotlivá stanoviště byla dobře připravená, vtipné převleky umocnily radost všech soutěžících dětí. Pochvalu si zaslouží šesťáci za chování k dětem, které bylo bezprostřední, milé a veselé. Po skončení programu na zahradě všechny děti dostaly zmrzlinu.  



Berušky :
















Motýlci :



Myšky :













"Šesťáci" :







                               
                                                                                                                                                              A.Matajová