Den dětí na Bílé škole


V pátek 30. května 2014 se na Bílé škole konal Dětský den. Studenti z Evropské akademie v Děčíně (Karolína Mrázková, Eliška Seemannová, Karel Perl a Jaroslav Zušťák) připravili 14 stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly (poznávaly potraviny podle chuti, skákaly v pytlích, skládaly obrázky apod.) Na stanovištích pomáhali žáci z pátých tříd. Po splnění úkolů se děti sešly v tělocvičně, kde jim k tanci hrál pan Bříško se svou zpěvačkou. Oslavy Dne dětí se také zúčastnili žáci ze speciální třídy.t

Děkujeme studentům z Evropské akademie, žákům pátých tříd, panu Bříškovi a jeho zpěvačce za velmi pestrý program ke Dni dětí. 

Mgr. Jana Soorová