Den dětí na Bílé škole


Dne 31. května 2013 se v prostorách Bílé školy konal Dětský den. I přes nepřízeň počasí děti strávily pěkné dopoledne plné soutěží zakončené diskotékou s překvapením. Děti plnily různé disciplíny, při kterých pomáhali žáci z pátých ročníků (např. jízda králů, skákání v pytlích, lov ryb, krmení dravé zvěře a další). Po splnění soutěžních úkolů si děti zatočily kolem štěstí. Při diskotéce děti napodobovaly známé skupiny a zpěváky. Vystoupení si pro ně při hodinách hudební výchovy připravili žáci z 3. tříd. Tento den se velice vydařil, děti si užily a teď už na ně čekají zasloužené prázdniny.

 

Děkujeme všem sponzorům, zvukaři a také rodičům, kteří přispěli do kola štěstí spoustou pěkných cen.

Za kolektiv učitelek Mgr. Věra Becková