Den dětí na Bílé škole


V pátek 1. června 2012 se na 1. stupni základní školy na Bílé škole konala oslava Dne dětí, kterou si pro své mladší spolužáky připravily děti z 5. tříd. Počasí sice nepřálo, ale všechny soutěže, které byly připraveny uvnitř budovy, se dětem líbily. Za  jejich splnění byly všichni odměněni sladkostí. Do společné oslavy dne dětí se zapojili také žáci ze speciální třídy. Na závěr si děti v tělocvičně zatančily za hudební produkce pana Bříška. M. Š.