Den dětí ve škole


Ve čtvrtek 1. června 2017 žáci z prvního stupně oslavili svůj svátek soutěžemi a úkoly, které si pro ně v parku pod školou připravili žáci 5. tříd a studenti z Evropské obchodní akademie v Děčíně pod vedením Vojty Koláře. Na osmi stanovištích děti skládaly puzzle, hádaly předměty se zavřenýma očima, zpívaly písničku, skákaly v pytli, házely míčkem do kruhu apod. Po splnění úkolů se všichni sešli na parkovišti u Bílé školy, kde čekal pan Bříško se svou hudební produkcí. Oslava dětského dne se žákům velice líbila a pořádně si ji všichni společně užili.

Děkujeme studentům z Evropské obchodní akademie, žákům pátých tříd a panu Bříškovi za pestrý program ke Dni dětí. 
Mgr. Jana Soorová