Dějepisná olympiáda

aktuálně z okresního kola

Ve středu 18. listopadu 2015 se uskutečnilo školní kolo 45. ročníku Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Školního kola se v aule školy zúčastnilo 19 žáků 8. a 9. tříd. Školní kolo proběhlo v poklidné a příjemné atmosféře. Všichni soutěžící pracovali pozorně a svědomitě. Úspěšných řešitelů školního kola bylo šest, do lednového okresního kola v Děčíně postupují dva nejlepší. Soutěžní test nejlépe zvládli Ferdinand Stodola (9. B), Barbora Kulíková a Filip Štecher (oba 8. B). Gratulujeme a budeme jim držet palce v lednovém okresním kole.

Mgr. J. Zelený

Okresní kolo

V pondělí 18. ledna 2016 proběhlo okresní kolo. Toho se zúčastnilo 40 žáků z 8. a 9. tříd základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií z celého okresu Děčín. Velmi dobře si vedla Barbora Kulíková, která se v této konkurenci umístila na krásném 5. místě. Blahopřejeme!

M. Š.