Dějepisná olympiáda 2012/13

aktuálně z okresního kola

V úterý 13. listopadu 2012 se v naší škole uskutečnilo školní kolo 42. ročníku Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku: „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“ (s využitím mezipředmětových vztahů s občanskou a rodinnou výchovou a českým jazykem a literaturou) - soutěžní zadání: http://www.zsbnpl.cz//doc/deo-skolni-kolo-zadani-2012-2013.pdf.
Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky. Soutěž je určena pro zájemce o historii, soutěžící řeší soutěžní test pod dohledem pověřených pedagogů v časovém rozpětí 90 minut. Při řešení nesmí soutěžící žáci používat dějepisné atlasy ani žádnou jinou literaturu.
Školního kola se zúčastnilo 29 soutěžících, z toho 12 osmáků a 17 deváťáků. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Petr Klouček (8. B), Jiří Donát (8. A) a Tomáš Frič (9. A).
Do okresního kola postupují maximálně tři soutěžící s bodovým ziskem alespoň 60 % bodů. V okresním kole tak školu budou reprezentovat Petr Klouček a Jirka Donát.
 
L. Řadová
 
V úterý 29. ledna 2013 proběhlo v Děčíně okresní kolo této olympiády. Zúčastnilo se ho 41 žáků žáků 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Výborné umístění získal Petr Klouček z 8. B, který se umístil na 6. - 7. místě a o 2 body mu utekl postup do krajského kola. druhý náš zástupce, Jirka Donát z 8. A, skončil v polovině soutěžích. Oběma blahopřejeme.
 
M. Š.