Dějepisná olympiáda, Olympiáda v Českém jazyce

aktuálně - okresní kola

Školní kola

V úterý 20. listopadu 2019 se pro 29 soutěžících žáků uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Její již 48. ročník měl téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. V této olympiádě soutěží pouze žáci 8. a 9. tříd. Se soutěžním testem si nejlépe poradil Jakub Martinec z 8C, a spolu s Matějem Wernerem z 8B, si potřebným ziskem bodů vybojovali oba postup do okresního kola. Na 3. místě se umístil Radek Heinzel z 9. B. Blahopřejeme.

Na konci měsíce - 28. listopadu 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém třináct žáků 8. a 9. tříd nejprve řešilo mluvnický test a pak mělo za úkol napsat slohovou práci formou prózy na téma „Co všechno umí světlo“. Nejlépe si s nástrahami olympiády poradili Jakub Martinec a Nikola Zubčíková (oba 8. C), hned za nimi se umístil Radek Heinzel z 9. B. První dva si vybojovali postup do lednového okresního kola.

Okresní kola

V lednu 2019 se v obou soutěžích uskutečnila okresní kola. V Dějepisné olympiádě soutěžilo 17. ledna 2019 v okresním kole v Děčíně 37 žáků z 8. a 9. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií, mezi nimi byli také oba dva naši reprezentanti - Jakub Martinec z 8. C a Matěj Werner z 8. B. Velmi pěkný výsledek zaznamenal Jakub Martinec, který si svými znalostmi vybojoval krásné 4. místo a je náhradníkem pro krajské kolo. Matěj se umístil v polovině soutěžního pole. Oběma děkujeme za reprezentaci školy a Jakubovi gratulujeme ke krásnému umístění.

Poslední lednový den, 31. ledna 2019, se uskutečnilo také okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V té si v okresním kole své znalosti a dovednosti vyzkoušelo 44 žáků z8. a 9. ročníků základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec a Nikola Zubčíková (oba z 8. C). I přesto, že se oba dva na výsledkové listině umístili ve druhé polovině soutěžích, patří jim pochvala za reprezentaci naší školy.

M. Š.