Dějepisná exkurze - Památník Terezín


Ve čtvrtek 3. února 2011 měli žáci 9. ročníků v rámci učiva dějepisu možnost prohlédnout si a seznámit se s historií Malé pevnosti Památníku Terezín.
Velkým přínosem pro všechny byl poutavý a vyčerpávající výklad průvodce pana Radima (patří mu velký dík), kterému se jeho práce stala koníčkem. To bylo také vidět na reakcích žáků, kteří v průběhu celé prohlídky zaujatě naslouchali a byli přímo vtaženi do hrůzného období a zločinů proti lidskosti fašistickým Německem. Syrovost prostředí a skutečné příběhy o lidech, kteří byli nuceni projít Terezínem, navíc umocnil mrazivý a nevlídný zimní den.
V závěru prohlídky navštívili terezínské muzeum s mnoha autentickými fotkami, předměty a dokumenty. Ty žákům názorně přiblížily dobu 2. světové války, ale zároveň v nich určitě zasely semínko úvahy o lidské degradaci, utrpení, ale také statečnosti, odvaze a morálních hodnotách v trnité cestě za svobodou...
Věřím, že žáky exkurze zaujala natolik, že se na toto místo třeba společně se svými rodiči znovu vrátí.
 
Mgr. Markéta Kácová