Děčínský Skřivánek 2011


V úterý 25. ledna 2011 se v aule naší školy konalo školní kolo soutěže v sólovém zpěvu "Děčínský Skřivánek". Tento den soutěžila II. a III. kategorie zpěváčků (žáci 4. - 9. ročníků) a v pátek 28. ledna 2011 na I. stupni soutěžili ještě malí zpěváčci I. kategorie. Soutěžící žáci moc pěkně zpívali a porota se rozhodla udělit toto pořadí. V I. kategorii získala 1. místo Terezka Havránková, 2. místo Veronika Štěpánková obě ze 3.B, 3. místo Kateřina Matoušková z 2.B a Karolína Misíková z 3.A. 
II. kategorii udělila porota 1. místo Elišce Slavíkové z 5.B, 2. místo Marii Němcové ze 6.B., 3. místo Jiřímu Hamouzovi ze 4.A a Šárce Klaudyové z 5.A. V této kategorii porota udělila dodatečně ještě jedno 2. místo - Tereze Pastorové ze 4.B. Ve III. kategorii nebylo první místo uděleno, porota udělila dvě 2. místa Michaele Brabencové z 8.A a Adéle Dortové z 9.B, 3. místo Báře Havránkové ze 7.B. Zpívajícím žákům, ale i ostatním, kteří se letos neumístili, děkujeme za krásné chvíle strávené při zpěvu písní.
Nejúspěšnější zpěváci - T. Havránková, V. Štěpánková, E. Slavíková, M. Němcová a T. Pastorová budou školu reprezentovat v městském kole v Děčíně.
 
        


      
 
 
 Mgr. A. Špačková