Děčínský Skřivánek - městské a krajské kolo

aktuální informace z krajského kola

Ve středu 23. února 2011 proběhlo v Děčíně městské kolo soutěže v sólovém zpěvu Děčínský Skřivánek. Naši školu reprezentovaly dvě zpěvačky v I. kategorii (žáci 1. - 3. ročníků ZŠ)  a jedna ve II. kategorii (žáci 4. - 6. ročníků ZŠ). Všechna děvčata si za svůj zpěv zaslouží velkou pochvalu. V silné konkurenci malých zpěváků získala v I. kategorii Terezka Havránková ze 3.B výborné umístění - 1. místo a postup do krajského kola, Veronika Štěpánková (také 3.B) získala čestné uznání odborné poroty. Ve II. kategorii si Tereza Pastorová ze 4.B vyzpívala krásné 3. místo.
Blahopřejeme.
 
Krajské kolo proběhlo 12. března 2011 a naše reprezentantka Tereza Havránková získala v 1. kategorii - sólo - krásné 3. místo.
Blahopřejeme!
M.Š.