Děčínský laický záchranář 2019


Ve středu 13. února 2019 probíhala v OD Korál Děčín soutěž v poskytování první pomoci - Děčínský laický záchranář. Soutěž každoročně pro čtyřčlenné týmy žáků základních škol pořádá Střední zdravotnická škola Děčín. Družstva z 9 základních škol okresu plnila úkoly na pěti stanovištích. Na čtyřech poskytovali žáci pod dohledem profesionálních záchranářů 1. pomoc při různých poraněních, ať vážných či drobných. Na posledním stanovišti museli prokázat také teoretické znalosti - odpovídali na 30 otázek v testu.
Letošní ročník byl velmi vyrovnaný, a tak rozhodovala i drobná zaváhání. Pouhé dva body rozhodovaly o vítězích. Vítězství si nakonec odnesli reprezentanti ze ZŠ Máchovka Děčín, druhé místo vybojovalo družstvo ZŠ Na Stráni Děčín a na 3. místě se umístili žáci ZŠ Varnsdorf. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení - Radek Heinzel, Barbora Brousilová, Klára Štěpánková (všichni 9.B) a Pavlína Drahotová (9.A), náhradníkem týmu byl Tomáš Hlobil (9.B). Za krásné 4. místo si zaslouží velikou pochvalu.

Fotky ze soutěže z Děčínského deníku, na kterých jsou také naši reprezentanti při poskytování 1. pomoci - https://decinsky.denik.cz/galerie/decin-soutez-devataku-v-prvni-pomoci.html?mm=9529400&back=397811671-354-8&photo=4

Mgr. J. Novotná