Čtenářský klub v mateřské školce


Pondělní odpoledne, 12. června, navštívili čtenáři z druhého stupně mateřskou školku. Žáci podle vlastních scénářů nacvičili a dětem zahráli dvě pohádky s názvy "O třech sudičkách a Bořivojovi" a "Babiččina zvířátka". Obě představení se i přes menší chybičky a velkou trému velice povedla, a proto byli herci po skončení her odměněni lízátky. Ale co pro nás všechny bylo skutečnou odměnou, byla radost všech dětiček, které pozorně naslouchaly a rády se místy zapojovaly. Herci na oplátku obdarovali děti vlastnoručně vyrobenými loutkami, aby si také mohly zahrát svou vlastní pohádku.Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelkám a dětem, které se s námi podíleli na přípravě a samotném představení a zvláště pak paním učitelkám Mgr. Šárce Leknerové a Bc. Lence Řadové za jejich trpělivost a ochotu zrealizovat s námi tento projekt.

Za čtenářský klub Tereza Havránková