Charitativní sbírka pro azylový dům

Děti pomáhají dětem

Žákyně Natálka Šindelářová se svými spolužáky z 5. A s třídní učitelkou Mgr. Blankou Ušákovou přišla s nápadem pomoci matkám s dětmi žijícím v Domově svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Žákovskému parlamentu se nápad velice líbil a na schůzce 24. dubna 2019 projednal zapojení žáků celé školy do této charitativní sbírky. Protože našim žákům nikdy není lhostejný osud dětí a jejich maminek, zapojili se s plnou vervou do pomoci. V pondělí 13. května 2019 si vše převzali zástupci azylového domu.

Poděkování a velký dík pro všechny, kteří se do akce zapojili.

Natálka Šindelářová se svými spolužáky a členové žákovského parlamentu