Čarodějný pátek, den plný kouzel a zaříkávadel


V pátek 28. dubna 2016 se z dětí ze IV.A stali právoplatní čarodějové, čarodějnice, mágové a léčitelé. Nejprve byli všichni zasvěceni do světa čarodějů. Neodmyslitelnou součástí jejich dne byl pentagram a správná zaříkávadla. Jako správní čarodějové a čarodějnice se v naprosté tichosti vydali do ostatních tříd, kde všem dětem dali do dlaní malé pentagramy a řekli zaříkávadla. Každou třídu tak postupně osvobodili od zlých čar a kouzel. Nakonec se s lektvarem uzdravení, pentagramem a zaříkávadlem, vydali i za paní učitelkou Doležalovou domů.Magda Krejčová