Čarodějnický rej


Ve středu 30. dubna 2014 se na hřišti u školy konal Čarodějnický rej, který pro děti připravily členky rodiného centra Medvídek a žákyně z 6.B. Reje se zúčastnili žáci z přípravného ročníku, první a druhé třídy a 3.A. Děti si připravily čarodějnické kostýmy, seznámily se s tradicemi spojenými s pálením čarodějnic a po velké přestávce se sešly na hřišti. Nejprve si zasoutěžily a plnily čarodějnické úkoly, potom se shromáždily u ohniště, kde byla připravena vyrobená čarodějnice k upálení. Děti s čarodějnicemi řekly kouzelná zaříkávadla, čímž zahájily pálení čarodějnice. V ohni se pak spálily lístečky s tajnými přáními. Čarodějnický den si děti velice užily, probudily v sobě fantazii, zasoutěžily si a získaly povědomí o jedné z českých tradic.

Poděkování patří rodinému centru Medvídek, žákyním 6.B a všem, kteří dětem pomáhali s kostýmy
Mgr. Jana Soorová