Čarodějnice na Bílé škole


V rámci průřezového tématu Lidové zvyky a tradice se dne 30. dubna 2013 na Bílé škole konal Čarodějnický rej. Děti se dle svých možností převlékly za čarodějnice a čaroděje nebo si vzaly alespoň čarodějnickou rekvizitu. Od svých paní učitelek se dozvěděli např. o Filipojakubské noci, o čarodějnickém sabatu, a jak taková čarodějnice vypadá. Učily se čarodějnická zaříkávadla, vymýšlely lektvary nebo poznávaly koření podle čichu. Po velké přestávce děti plnily soutěžní úkoly, které si pro ně připravily členky benešovského Rodinného centra Medvídek, převlečené za čarodějnice. Na stanovištích pomáhaly také žákyně z devátých ročníků. V tělocvičně byl pro děti připraven čarodějnický rej, ke kterému dětem hrál pan Bříško se svou zpěvačkou. Děti si celý den pořádně užily a odnesly si mnoho zajímavých informací.
 
Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili.
 
Mgr. Jana Soorová