Bobřík informatiky 2018

informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

V 11. ročníku soutěže Bobřík  informatiky soutěžilo 108 žáků naší školy, kteří se učí informatiku. Soutěže se v celé republice zúčastnilo 79 988 soutěžících z 648 škol z celé republiky. Soutěž si klade za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěž probíhá v počítačových učebnách školy, soutěžící žáci odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Test vyplňují online, v něm vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Na zpracování 15 otázek testu je dáno 40 minut, v kategorii Mini (u nás žáci 5. tříd) mají na vyřešení 12 otázek časový limit 30 minut. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází třetina úloh od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán. Více o soutěži na https://www.ibobr.cz/.V kategorii Mini určené žáků 1. stupně soutěžilo 48 žáků z obou pátých tříd. Úspěšným řešitelem je každý žák, který získá více než 120 bodů. Z našich soutěžících získalo potřebný počet bodů celkem 12 žáků, kteří tak v letošním roce získali Bobříka informatiky. Nejlepší výsledky dosáhli - Katka Vojtová z 5.A, která získala 177 ze 192 bodů, za ní se umístili Marie Linzmayerová (5.B) a Vojta Lahodný (5.A). Bobříka informatiky získali také Ladislav Pongrácz, David Blata, Michal Verner, Růžena Kosinová, Nelly Diringerová, Nela Vosáhlová, Viktorie Manželová, Nikola Ušáková a Natálie Valušáková.

V kategorii Benjamin si soutěž vyzkoušelo 32 žáků šestých tříd. V této kategorii nebyl žádný úspěšný řešitel. Nejlépe si se soutěžními úlohami poradily tři dívky - Amálie Procházková (6.B), Nicol Schánělová  a Marie Mundziková (obě 6.A).

V kategorii Kadet řešilo soutěžní úkoly 28 žáků devátých tříd. Úspěšným řešitelem - držitelem Bobříka informatiky je každý, kdo získá alespoň 150 bodů. Z našich deváťáků se to podařilo pouze 1 řešitelce - Nelle Šimonové z 9.A. Těsně za ziskem Bobříka se umístili Vít Martínek (9.A) a Barbora Brousilová (9.B).

Blahopřejeme všem našim letošním držitelům Bobříka informatiky 2018.

Mgr. M. Šmídová