Bobřík informatiky 2016


V letošním roce se naši žáci poprvé zúčastnili informatické soutěže pro žáky základních a středních škol Bobříka informatiky. V jejím již IX. ročníku se celostátní online soutěže zúčastnilo přes 71 792 soutěžících z 666 škol, mezi kterými bylo také 44 žáků v kategorii Kadet (soutěžili žáci 9. tříd a 2. stupně obou speciálních tříd) a 3 žáci 6. tříd v kategorii Benjamín. Každý soutěžící měl za úkol v časovém úseku vyřešit 15 úloh zaměřených na algoritmizaci a programování, na porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnost. 


Nejlepší výsledky dosáhly Simona Vacenovská a Veronika Štěpánková (obě z 9.B), na dalších místech se umístili Karolína Misíková, Matěj Nergl a Hana Pejcharová (všichni tři z 9.A). Všech pět se stalo úspěšnými řešiteli a získali tak letošního Bobříka informatiky, zařadili se tak mezi 4 556 úspěšných řešitelů v jejich kategorii Kadet (celkem soutěžilo 14 076 žáků). Gratulujeme.

Další informace k soutěži, soutěžním testům na stránkách http://www.ibobr.cz/.

M. Š.