Biologická olympiáda 2018

aktuálně okresní kolo - kat. D

V průběhu ledna se uskutečnila školní kola Biologické olympiády. V této předmětové soutěži ve znalostech z přírodopisu a biologie soutěží žáci základních škol a víceletých gymnázií ve dvou kategoriích: kategorie D je určena žákům 6. a 7. tříd a kategorie C pro žáky 8. a 9. tříd. V obou kategoriích absolvovali žáci teoretickou část, při které řešili připravený soutěžní test a praktickou část, při které prokazovali znalost rostlin, hub a živočichů a v učebně přírodopisu museli prokázat své dovednosti při laboratorní práci.

V kategorii D - 6. a 7. tříd soutěžilo celkem 13 žáků. Nejlepší výsledky dosáhli Jakub Martinec, na 2. místě se umístila Adéla Štecherová a 3. místo vybojoval Pavel Dobrovolný.

Ve starší kategorii C - žáků 8. a 9. tříd - soutěžilo také 13 žáků. Nejlépe si se zadáním školního kola poradili: Přemysl Inger, Vít Martínek a Barbora Brousilová.

Z obou kategorií si postup do okresního kola v České Kamenici a Děčíně vybojovali žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě. Gratulujeme.

Mgr. J. Novotná

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se na ZŠ T. G. Masaryka a gymnáziu v České Kamenici uskutečnilo okresní kolo Biologické olympiády pro kategorii D, žáky 6. a 7. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií. Toho se zúčastnilo 21 soutěžících, mezi kterými byli také naši reprezentanti Jakub Martinec a Adéla Štecherová. Žáci pro účast v okresním kole museli vypracovat vstupní úkol dle zadání 52. ročníku Biologické olympiády. Velmi pěkný výsledek dosáhl Jakub Martinec, který se umístil na 5. místě, a tím se stal náhradníkem pro krajské kolo. Blahopřejeme.

M. Š.