Biologická olympiáda


V úterý 27. března a ve středu 28. března 2013 se v aule uskutečnilo školní kolo BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY, kterou každoročně pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Ve školním kole mezi sebou soutěží žáci 6. a 7. třídy v kategorii D a 8. a 9. třídy v kategorii C.
Obě dvě kategorie řešili úkoly zaměřené na zoologii a botaniku ve formě testu. Ve školním kole si změřilo své znalosti a dovednosti celkem 51 žáků ze všech tříd. Nejúspěšnějším řešitelem byl Ferdinand Stodola z VI. B a Lukáš Tomsa z VII. A, oba v kategorii D a Jakub Liščák z VIII. A  a Michal Bzura z VIII. B v kategorii C.
 
Do okresního kola, které se uskutečnilo 10. dubna 2013 na ZŠ t. G. M. v České Kamenici, postoupili dva vítězové kategorie D. V okresním kole mezi sebou soutěžili žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Okresní kolo se skládalo z několika částí. Žáci si do okresního kola připravili vstupní úkol, dalším úkolem byl biologický test, další části bylo poznávání zvířat a rostlin z promítaných obrázků. Součástí okresního kola byla také praktická část - laboratorní práce podle zadání. V okresním kole soutěžilo 24 řešitelů a náš reprezentant Ferda Stodola z VI. B získal výborné 5. místo. Blahopřejeme.
 
Petra Skořepová