Biologická olympiáda 2019

školní kolo

V průběhu ledna se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Letošní, již 53. ročník, má téma "Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven". Olympiáda je pro žáky základních škol rozdělena do dvou kategorií - v kategorii D soutěží žáci 6. a 7. tříd, v kategorii C žáci 8. a 9. tříd.

V mladší kategorii D si své biologické vědomosti a dovednosti vyzkoušelo 18 žáků. Žáci  absolvovali  teoretický test, který obsahoval 17 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 30 rostlin a živočichů, praktická část B byla zaměřena na dýchací soustavu. Nejdříve si měřili dechovou frekvenci v klidu a po námaze a odpovídali na otázky, potom přiřazovali dýchací orgány do siluet živočichů a rovněž odpovídali na otázky. Nejlepší výsledky dosáhli Lucie Greňová ze 7. A a Pavel Dobrovolný ze 7. B (oba na 1. místě), 3. místo si svými znalostmi a dovednostmi vybojovala Karolína Kounovská z 6. A. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu.

V kategorii C soutěžilo 5 žáků se zájmem o biologii. Také oni nejdříve vyplňovali teoretický test, ten obsahoval 18 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 30 rostlin a živočichů, v praktické části  B měli za úkol  vyrobit doma model dýchací soustavy a ve škole zjistit, jak pracují dýchací svaly. V posledním praktickém úkolu zjišťovali na spirometru svoji vitální kapacitu plic a odpovídali na otázky s tím související. Vítězem se v této kategorii stal Jakub Martinec z 8. C, na 2. místě se umístil Matěj Werner z 8. B a 3. místo získala Barbora Brousilová z 9. B. Soutěž vůbec nebyla jednoduchá, proto je potřeba ocenit snahu všech soutěžících a už jenom za účast a aktivitu si všichni zaslouží velkou pochvalu. 

V dubnovém okresním kole budou školu reprezentovat - Lucie Greňová, Pavel Dobrovolný, Jakub Martinec a Matěj Werner. Budeme jim držet palce.

 

Mgr. J. Novotná