Biologická olympiáda - kategorie D


V pátek 27. ledna 2012 se konala na naší základní škole soutěž přírodovědných znalostí a dovedností žáků školy – 46. ročník biologické olympiády. V letošním roce se olympiády zúčastnilo v kategorii D -30 žáků a žákyň z 6. a 7. ročníků. Soutěžní úkoly byly zaměřeny na poznávání rostlin, hub a živočichů a znalost zoologie a botaniky, kterou soutěžící prokazovali řešením testu. 
Dva nejúspěšnější řešitelé – Petr Klouček ze 7.B a Pavla Kohoutová ze 7.A.

Petra Skořepová