Beseda se strážníkem MP Děčín

preventivně vzdělávací akce

V pátek 6. října 2017 se v multimediální učebně na budově Nova v osmých a devátých ročnících uskutečnila beseda se strážníkem Ing. Lukášem Moudrým, DiS., z Městské policie Děčín.
Besedy pana Moudrého se dotýkaly právní způsobilosti, problematiky drog a jiných návykových látek, šikany, nutné obrany a krajní nouze či problematik zneužívání sociálních sítí.
Hlavním cílem bylo zapojení žáků do uvedené problematiky. Žáci mohli otevřeně mluvit o svých zkušenostech, nejednalo se pouze o přednášku ze strany policie, ale o vzájemnou komunikaci. Z tohoto důvodu takové besedy obsahují morální a právní pohled na danou problematiku. Žáci byli seznámeni s tím, že určité jednání může být protiprávní a při jeho odhalení může následovat příslušný postih, ale i také to, že jednání jednotlivce se promítá do celé společnosti. Někteří žáci využili i možnosti individuální konzultace. Pan Moudrý ochotně odpovídal a reagoval na uvedené dotazy. Díky přednáškám získali účastníci základní právní povědomí, které jim často chybí,ale i důležité informace o trestné činnosti, přestupcích, úkolech státní a městské policie apod.

 

Mgr. H. Svobodová, metodik primární prevence