Beseda o chování dětí ke psům ve 4.A


Dne 10. ledna 2012 přišla do 4.A maminka jedné žákyně paní Pejcharová se svou fenkou Pampy. Zjistila, že většina dětí se neumí chovat ke psům, a to ji inspirovalo, aby udělala dětem ze 4.A besedu na téma Chování dětí ke psům, kterou doplnila poutavými obrázky. Děti se dozvěděli, že některé jejich projevy si psi mohou vyložit úplně jinak, než si myslí. Psi nemají rádi, když se jim někdo dívá přímo do očí, výskání, zvedání rukou, smích (cenění zubů) si mohou vyložit jako útok. Zjistily, jak se mají zachovat, potkají-li volně pobíhajícího psa. Děti také hovořily o svých zkušenostech se psy a zkusily si část výcviku psů. Dávaly fence Pampy různé povely a ta je s radostí za pamlsky plnila. Beseda i fenka Pampy děti velmi zaujala, děkují paní Pejcharové za pěknou besedu.Mgr. Jana Soorová