Berušky na rozhledně


Při poznávání důležitých míst v našem městě se Berušky vypravily na rozhlednu. Šly podle jednoduché mapy, na které označovaly známá místa. Výstup není náročný, a pohled na naše město z vyhlídky spoustu dětí neznalo, a tak je nadchl.
Hezké prázdniny plné větších zážitků přejí všem učitelky a děti ze třídy Berušek.

                                                                                                                                                                                                   A.M.