Berušky - život v přírodě


Život mravenců a lesních zvířátek si děti ze třídy Berušek užily v námětech "Na mravenčí pasece" a v pohádce "Boudo, budko"


A. M.