Benefiční koncert

pro čertíky na kolech a Jeníčka

V pátek 4. dubna 2014 se v benešovském kině uskutečnil benefiční koncert s názvem Děti pomáhají dětem, v rámci kterého vystoupili malí zpěváčci pěveckého sboru Klubíčko pod vedením Mgr. Zdeňky Černé, benešovské mažoretky pod vedením Bc. Jiřky Růžičkové, pěvecký sbor dětí z naší mateřské školy Kočičáci pod vedením Ivany Novotné a také děti ze ZUŠ Česká Kamenice pod vedením Mgr. Martiny Kohlové. Dobrovolné vstupné a v předsálí kina prodávané výrobky dětí z mateřské a základní školy a výrobky dětí keramického kroužku pod vedením Mgr. Věry Beckové byly věnovány na charitativní účely pro Čertíky na kolech - Jarouška a Noemi (která zpívá s dětmi z Klubíčka), součástí akce byla také sbírka Víček pro Jeníčka. Všechny děti, kterým byla tako akce věnována, se koncertu zúčastnily a tak jejich maminky mohly z rukou starostky města Mgr. Dagmar Tesarčíkové převzít symbolický šek - výtěžek toho koncertu. Pro Čertíky na kolech to byl šek na 11 000 Kč a 55 kg plastových víček pro Jarouška. Všem účastníkům a organizátorům této charitativní akce patří velký dík.

Je vidět, že osud nemocných dětí nám v našem městě není lhostejný. Děkujeme!

Mgr. M. Šmídová