Basketbalisté na naší škole


V pondělí 8. října 2012 přijeli basketbalisté Robert Landa, Lukáš Linhart a Luboš Stria předvést ukázky z basketbalové techniky a zároveň nabídnout možnost trénovat v BK Děčín. S žáky ze sportovního kroužku a žáky z volitelných předmětů Sportovní činnosti procvičovali míčové přihrávky, techniku driblinku, střelbu na koš a jiná cvičení s míči. Zároveň zdůraznili důležitost fyzické kondice a předvedli jim basketbalovou rozcvičku. Hodina s basketbalisty se všem žákům líbila a všichni si mohli tento sport prakticky vyzkoušet.                                                                     

                                                          Mgr. L. Ficencová