Basketbalisté na Bílé škole


V úterý 6. září 2016 navštívili Bílou školu basketbalisté z Děčína. Dětem z 1., 2. a  3. ročníků předvedli ukázky z basketbalové techniky a nabídli jim možnost trénovat basketbal v BK Děčín. Někteří žáci si mohli vyzkoušet driblink, míčové přihrávky a střelbu na koš. Všichni na závěr dostali letáček s informacemi o náborovém tréninku.

Mgr. Jana Soorová