Astronomická a zeměpisná olympiáda

výsledky okresního kola ZO


Žáci naší školy se zapojili do letošní Astronomické olympiády. Ve dvou kategoriích řešilo v multimediální učebně on-line soutěžní úlohy v časovém limitu 40 minut dvanáct žáků v kategorii 6. a 7. tříd a také jedenáct žáků v kategorii určené žákům 8. a 9. ročníků. V mladší kategorii předvedli nejlepší výsledky Oskar Šimon, na 2. – 3. místě Pavel Dobrovolný a Lucie Leknerová (všichni 7. B), všichni soutěžící v mladší kategorii splnili podmínky pro postup do dalšího kola. Ve starší kategorii se na 1. místě umístil Jakub Martinec (8. C), za ním se umístili Vít Martínek (9. A) a Barbora Brousilová (9. B), postup si vybojoval ještě Ondřej Fišer (8. B). Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při řešení úloh krajského kola. Krajské kolo v obou kategoriích se uskuteční až v březnu 2019.


V posledním lednovém týdnu se uskutečnilo školní kolo 21. ročníku Zeměpisné olympiády. Zeměpisná olympiáda je pro základní školy a stejné ročníky víceletých gymnázií organizována ve třech kategoriích - kategorii A (žáci 6. tříd), kategorie B (žáci 7. tříd) a kategorii C (společně soutěží žáci 8. a 9. ročníků). Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Ve školním kole v kategorii 6. tříd soutěžilo 10 žáků, nejprve řešili test bez atlasu, v druhé části s atlasem úkoly zaměřené na otázky z kartografie, Země ve vesmíru a obecné fyzické geografie. Nejlepší výsledky dosáhli Karolína Kounovská z 6. A a Jan Sobotka z 6. B, na 3. místě se umístila Kateřina Horušická z 6. B. V kategorii žáků 7. tříd si úkoly školního kola vyzkoušelo 14 žáků, kteří v soutěžním testu řešili pomocí atlasu otázky ze zeměpisu světadílů. Nejlépe vyřešil soutěžní test Pavel Dobrovolný ze 7. B, na 2. místě se umístil Jiří Hruška ze 7.A, třetí místo získala Adéla Dobrovolná ze 7. B. V nejstarší kategorii se školního kola zúčastnilo 15 soutěžících, kteří řešili ze zeměpisu Evropy, kartografie a obecné fyzické geografie. Nejlepším řešitelem byl Jakub Martinec z 8. C, na 2. místě se umístil Matěj Werner, 3. místo získala Adéla Štecherová - oba z 8. B. Blahopřejeme všem řešitelům. Protože v předchozím roce postoupil Matěj Werner do krajského kola, postupují v každé kategorii do okresního kola dva nejlepší ze školního kola. V okresním kole, které se uskuteční 26. února v Děčíně, budou školu reprezentovat - K. Kounovská, J. Sobotka, P. Dobrovolný, J. Hruška, J. Martinec a M. Werner. Budeme jim držet palce.

Mgr. M. Šmídová

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Okresní kolo proběhlo 26. února 2019 v Děčíně, ve třech kategoriích soutěžilo více než 50 žáků ze ZŠ a stejných ročníků víceletých gymnázií okresu.  Žáci postupně řešili zeměpisné úlohy v testu geografických znalostí - bez atlasu, úlohy s atlasem a praktickou část. Naši reprezentanti – A. Dobrovolná (7B), která nahradila nemocného bratra, a J. Martinec vybojovali 7. místo, M. Werner byl na 8. místě a všichni tři se stali úspěšnými řešiteli ZO. Gratulujeme.

M. Š.