Aktuálně z mateřské školy

 


Ve čtvrtek 15. března 2012 navštívili předškoláci ze třídy Berušek a Motýlků keramickou dílnu v budově školy Bílá, o kterou se stará Mgr. Věra Becková. Pod vedením Lenky Fuxové se děti seznámily s prací s keramickou hlínou a zkusily si vyrobit velikonočního beránka. Protože šla dětem práce od ruky, určitě se do dílny ještě někdy podívají. 

Jako už po několikáté, byly v pátek 16. března 2012 předškolní děti pracovat v multimediální učebně ZŠ. Za pomoci výukových programů se děti připravují na budoucí nástup do školy. Na tabuli SmartBoard si vyzkoušejí své vědomosti ve vzdělávacích hrách a také se nenásilnou formou  seznamují s výpočetní technikou. 
 

 
V tematickém týdnu Pohádkový les si děti ze třídy Broučků nacvičily divadelní představení – pohádku O třech medvědech. Děti pozvaly malé kamarády ze třídy Žabiček a divadélko dětem zahrály. Pohádka měla velký úspěch a Žabičky si ještě na památku odnesly malý dárek.


 
 
 
 
 
M. Chvojková