4.B na exkurzi v Praze


Ve středu 20. října 2010 se třída 4.B vypravila v rámci hodin vlastivědy za poznáváním našeho hlavního města a jeho historických památek. Navštívili Václavské náměstí, Pražský hrad, Karlův most a Staroměstské náměstí s orlojem. Dětem se nejvíc líbil Svatovítský chrám, kde si mohly prohlédnout i hrobku českých králů. Počasí přálo, celý výlet se vydařil. Na jaře se vypraví opět do Prahy, tentokrát na Petřín!
 
Mgr. V. Becková