3. třídy v Krásné Lípě


Ve čtvrtek 16. října 2014 žáci 3.A a 3.B navštívili interaktivní expozici v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, kde se zúčastnili výukového programu Život, tajemství, inspirace. Děti se rozdělily do skupin a plnily úkoly na pracovních listech. Vydaly se tak po stopách přírodovědců, archeologů i turistů, aby objevovaly krajinu Českého Švýcarska. Při jejich samostatné práci jim pomáhaly dvě lektorky. V expozici, která je rozdělena na dvě části, se děti volně pohybovaly. Mohly si vše prozkoumat, v různých otvorech či zásuvkách hledaly odpovědi na zadané úkoly. Objevovaly tajemství staročeské chalupy, vyzkoušely si frotáž, fonograf a jednoduchý mikroskop. Zhlédly panoramatickou troj-projekci znázorňující zrození krajiny  Na závěr děti absolvovaly virtuální let horkovzdušným balonem nad krajinou Českého Švýcarska. Děti se velice snažily a podařilo se jim splnit většinu úkolů. Za odměnu získaly drobné dárky.
Mgr. Jana Soorová