2.B a 2.C v knihovně


Obě třídy docházejí pravidelně každý měsíc do knihovny. Děti si knihy půjčují, více čtou, získávají všeobecný přehled a rozšiřují svojí slovní zásobu. Čtení je začalo bavit, a to je důležité. Tentokrát si pro ně paní knihovnice Iva Jandášová připravila hry zaměřené na dětské ilustrátory. Děti skládaly puzzle, ilustrovaly pohádku podle textu, hledaly jména ilustrátorů. Bylo to velmi pěkně prožité dopoledne, děti se hezky bavily a zároveň se zase něco nového dozvěděly.

Mgr. Věra Becková a Mgr. Jaroslava Chvojková