2. A v Hopsáriu


Ještě před vánočními prázdninami si žáci 2. A užili své dopoledne v Hopsáriu Děčín. Byl pro ně připraven program zaměřený na dopravní výchovu. Nejprve si povídali o různých dopravních situacích a po teoretické přípravě měli možnost využít dopravní hřiště se semafory a značkami, kde plnili zadané úkoly. Poté měli možnost využít všechny dostupné prostory Hopsária a maximálně se vydovádět. Dopolední aktivity si všichni pořádně užili.
                                     Třídní učitelka Mgr. Hana Svobodová